Du har følgende klagemuligheder såfremt vi ikke kan blive enige om en løsning på en tvist.

Camping Branchens reklamationsnævn
Mosedalvej 15, 2500 Valby
Tlf.: 36 14 04 57

_______________________________

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby
Center for Klageløsning.
www.forbrug.dk

_______________________________

EU - Online Dispute Resolution - klik her